Kiến thức học được!

  • Khoa học về dinh dưỡng
  • Ăn uống khoa học
  • Tại sao bạn chưa giảm cân được
  • Quá trình hình thành mỡ
  • Cách loại bỏ mỡ ra khỏi cơ thể

Trình độ

Dễ

Kiến thức cần có:

  • Tinh thần ham học hỏi
  • Kỷ luật bản thân

Giới thiệu

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

Các chương

Tài liệu tham khảo