Tạo database trong SQL Server

Trong chương này ta sẽ làm quen với DDL (Data Definition Language), thông qua việc, tạo, xóa database.

Để tạo một database trong SQL Server ta làm như sau.

Đăng nhập vào SSMS, chọn New Query hoặc Ctrl + N.

Tạo database theo cú pháp.

CREATE DATABASE [Tên database]

Ví dụ: 

CREATE DATABASE Test

Bấm f5 để chạy query.

Create database test

Database lúc này đã được tạo ra. Vào object explorer, click vào database.

tim database

Nếu bạn không thấy database vừa tạo, bạn có thể click nút refresh, nó sẽ hiện ra.

refresh

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.