Cách tạo tài khoản sa

Nếu bạn không khởi tạo tài khoản sa (system administrator) lúc cài đặt, bạn có thể bật nó lên bằng cách sau.

Bước 1: Đăng nhập vào SQL Management Studio bằng Windows Authentication.

đăng nhập bằng windows authentication

Bước 2: Vào mục Security/Logins

vào phần security, logins

Bước 3: Click chuột phải vào tài khoản sa chọn Properties.

click chuột phải chọn property

Bước 4: Ở Tab General, ta tiến hành đặt Password cho tài khoản sa. Tick vào Enforce password policy.

đặt mật khẩu cho tài khoản sa

Bước 5: Ở Status tab, ta chọn. Permission = Grant, Login = Enabled.

grant permission

Sau đó bấm Ok, tài khoản sa sẽ được bật. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào SQL Managment System bằng tài khoản sa.

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.