Chuẩn hóa dữ liệu dạng 3 - Third normal form là gì?

Một bảng được gọi gọi là thuộc dạng chuẩn hóa thứ 3 khi và chỉ khi:

  • Nó đang ở dạng chuẩn hóa thứ 2.
  • Nó không có phụ thuộc bắt cầu.

Phụ thuộc bắt cầu là gì?

Để hiểu phụ thuộc bắt cầu là gì, ta cùng nhau xem xét ví dụ sau.

Book table:

BookId

Name

TypeId

Type

Price

1

Lược sử thời gian

1

Khoa học

20.000 đ

2

Marketing căn bản

2

Kinh tế

30.000 đ

3

Kinh tế vi mô

2

Kinh tế

40.000 đ

Ta thấy trường BookId dùng để xác định Name, TypeId, Type, Price.

Tuy nhiên TypeId cũng có thể dùng để xác định Type. Vì thế ta có thể nói Type phụ thuộc bắt cầu với BookId. Để giải quyết bài toán này, ta sẽ phân tách cơ sở dữ liệu trên thành 2 bảng. Book và Type.

Book table:

BookId

Name

TypeId

Price

1

Lược sử thời gian

1

20.000 đ

2

Marketing căn bản

2

30.000 đ

3

Kinh tế vi mô

2

40.000 đ

Type table

TypeId

Type

1

Khoa học

2

Kinh tế

Lợi ích của việc xóa đi quan hệ bắt cầu:

  1. Số lượng dữ liệu cần lưu giảm xuống do ta xóa đi những dữ liệu lặp lại
  2. Tính toàn vẹn của dữ liệu được đảm bảo.

Các môn học khác

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.