Xem dữ liệu thực tế của Blockchain Bitcoin

Một vòng thực tế Blockchain của Bitcoin

Bạn có thể truy cập https://blockexplorer.com/ để xem BlockChain của Bitcoin theo thời gian thực.

Khối mới nhất

Khối mới nhất có số thứ tự là 507442

Khối mới nhất có số thứ tự 507442. Click vào khối ta sẽ thấy được thông tin chi tiết của khối đấy.

Chi tiết khối

Chi tiết khối 507442

Số khối: 507442
Số giao dịch:
 1342
Ngày đào: 03-02-2018 lúc 9:28:27 PM.
Phần thưởng khối: 12.5 BTC.
Khối trước: 507441

Bạn có thể thấy, Blockchain là một sổ cái công khai và tập trung. Do vậy ta có thể xem được tất cả giao dịch trong khối này, số tiền giao dịch, gởi từ đâu, đến đâu.

Giao dịch trong khối Blockchain

 

Ta có thể thấy, giao dịch trên vào khoảng 13.849 Bitcoin.

Vì khối sau liên kết với khối trước nên bạn có thể truy ngược lại đến khối nguyên thủy (# 0). Đây là khối đầu tiên, do chính Satoshi Nakamoto đào. Trong khối này, Satoshi đã để lại một thông điệp:

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”

Tờ the time, số ra ngày 03/01/2009.

Tạm dịch:

“Tờ time ngày 03/01/2009 Đại Pháp Quan đứng trên bờ vực phải viện trợ ngân hàng lần thứ hai”

Thông điệp này được đưa ra như bằng chứng khối được khởi tạo ngày 03/01/2009, cũng như bàn luận về sự thất bại của hệ thống ngân hàng. Sự mất niềm tin về bên thứ ba trong một thế giới trên bờ vực khủng hoảng.

 

Các môn học khác

Chương trình thường được xây dựng quanh dữ liệu và logic để xử lý chúng. Nói cách khác: Program = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật. Do vậy đây là môn học bắt buộc dành cho các lập trình viên.

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.