Kiến thức học được!

  • Có cái nhìn tổng quát về công nghệ Blockchain
  • Cách hoạt động của Bitcoin
  • Hợp đồng thông minh là gì
  • Vì sao Bitcoin lại hot như vậy
  • Tương lai của Blockchain, Bitcoin

Trình độ

Dễ

Kiến thức cần có:

  • Người mới bắt đầu

Giới thiệu

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.

Các chương

Tài liệu tham khảo