Giới Thiệu Khóa Học

Chào mừng các bạn đến với khóa học C# căn bản.

Mục tiêu của khóa học này là trang bị cho các bạn những gì cơ bản nhất về lập trình, các thuật toán, kiểu dữ liệu căn bản thông qua lí thuyết, bài tập và ví dụ minh họa.

Đây là những thứ bạn có thể đạt được sau khi hoàn thành khóa học:

  • Bạn sẽ hiểu lập trình hướng đối tượng là gì?
  • Làm quen với các thuật toán thông dụng.
  • Làm quen với ngôn ngữ lập trình C#, cú pháp.
  • Biết cách tìm lỗi (Debug).
  • Tạo được một số chương trình đơn giản.

Phương pháp học:

Phương pháp của chúng tôi là học thông qua thực hành. Mỗi chương sẽ có ví dụ minh họa kèm bài tập. Hướng dẫn bằng hình ảnh, chi tiết đầy đủ đảm bảo cho mọi người đều có thể làm.

Về chú thích:

Vì tiếng anh cực kì quan trọng đối với lập trình, bạn sẽ cần biết các từ khóa để tiện cho việc tra cứu, do vậy chúng tôi sẽ viết những từ khóa tiếng anh quan trọng bên cạnh từ khóa tiếng việt. Ví dụ C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object oriented programming language).

Về ngôn ngữ:

  • C# rất thích hợp cho người mới học lập trình vì sự chặt chẽ của nó.

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

HTTP giúp kết nối các máy tính trên mạng Internet thông qua TCP/IP

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.