Ép Kiểu trong C#

Ép kiểu là chuyển từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Bạn có thể chuyển từ kiểu chuỗi sang kiểu số, kiểu số sang kiểu chuổi, kiểu số thực sang kiểu số tự nhiên v.v

Để thực ép kiểu, bạn có thể sử dụng nhiều cách.

1. Dùng phương thức Parse.

Phương thức (method) Parse được sử dụng khá phổ biến, mỗi kiểu dữ liệu cơ bản của C# đều có phương thức này.  Parse được sử dụng để chuyển từ kiểu string sang kiểu dữ liệu cơ bản.

2. Dùng lớp Convert

Convert là 1 lớp tiện tích trong C#, dùng để chuyển đổi các kiểu dữ liệu với nhau.

Lưu ý khi ép kiểu:

1/ Khi ép từ kiểu số thực sang kiểu số nguyên bạn sẽ mất dữ liệu.

Ví dụ: khi chuyển từ 1.3f (kiểu float) sang kiểu int, kết quả nhận được sẽ chỉ là 1, nguyên nhân tương tự như đã giải thích trong bài.

http://hocdai.com/csharp-can-ban/bien-va-kieu-du-lieu/kieu-so-trong-c

Nguyên nhân là C# đã tự động cắt đi phần thập phân ở phía sau dấu phẩy.

2/ Lỗi, ngoại lệ (exception)

Lỗi trong ép kiểu thường xảy ra khi bạn cố gắng ép một chuỗi không phải số về kiểu số. Ví dụ

Khi bấm f5 và chạy nó sẽ báo lỗi và bắn ra Exception. Về xử lý những lỗi này ta sẽ được học ở các chương sau.

Demo:

Demo phía dưới sẽ tạo ra một chương trình xuất ra tổng của 2 số người dùng nhập vào.

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //Ép kiểu từ string sang int bằng phương thức Parse
    Console.WriteLine("moi ban nhap so nguyen dau tien");
    int so1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    //Ép kiểu từ string sang int bằng lớp Convert
    Console.WriteLine("moi ban nhap so nguyen thu hai");
    int so2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    //Ép từ kiểu số sang kiểu chuỗi
    string tongSo = (so1 + so2).ToString(); //tổng của 2 kiểu int là kiểu int.
    Console.WriteLine("Tong 2 so ban vua nhap vao la :" + tongSo );      
    Console.ReadLine();

    //Lưu ý: nếu bạn nhập chữ số vào thì chương trình sẽ phát sinh lỗi (Exception)
  }
}

Các môn học khác

Khoa học về dinh dưỡng, giáo trình giảm cân cho mọi người.

SQL là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, nó cho phép bạn truy cập và sử dụng database.

Khóa học này cung cấp cho ta kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Bitcoin. Vì sao nó được gọi là công nghệ của tương lai, vì sao giá Bitcoin lại cao đến vậy. Làm sao để mua Bitcoin, ETH.